Molimo Vas da pažljivo pročitate pravila i uvjete korištenja životopisa prikupljenih na događanju Career Speed Dating (dalje u tekstu: baza životopisa).

Baza životopisa je u vlasništvu Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Zagreb, Unska 3 (dalje u tekstu: FER).

Pristupanjem i korištenjem baze životopisa, stupate u ugovorni odnos s FER-om, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasni ste da će Vas ovi uvjeti obvezivati te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.

Prihvaćanjem Pravila i uvjeta korištenja dajete suglasnost FER-u na ustupanje podataka navedenih u bazi životopisa društvima sudionicima događanja Career Speed Dating na uvid u svrhu pregleda životopisa radi mogućeg zapošljavanja ili ostvarivanja prakse u društvima sudionicima događanja Career Speed Dating te Centru karijera Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u svrhu pregleda životopisa radi obavještavanja o relevantnim aktivnostima.

Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopušteno korištenje ovih stranica.

Za vrijeme korištenja i pristupanja bazi životopisa, primjenjuju se navedena pravila i uvjeti korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.

1. Pristanak na primjenu Općih uvjeta korištenja baze životopisa

Svojim pristupom bazi životopisa neopozivo pristajete na primjenu Općih uvjeta korištenja baze životopisa na pravni odnos Vas i FER-a.

2. Opći uvjeti korištenja

Baza životopisa je namijenjena spajanju društva sudionika događanja Career Speed Dating (dalje u tekstu: Sudionik) i posjetitelja događanja Career Speed Dating (dalje u tekstu: Posjetitelj).

Sudionici mogu bazu životopisa koristiti za pregled životopisa koje su prilikom prijave predali Posjetitelji u trajanju do godine dana od održavanja Career Speed Datinga.

Posjetitelji mogu bazu životopisa koristiti za pohranu informacija relevantnih za dobivanje posla ili prakse kod Sudionika.

FER ne jamči za točnost podataka u bazi životopisa.

3. Opći uvjeti za Sudionike

Sudionik se obvezuje da će podatke iz baze životopisa koristiti jedino i isključivo u svrhu traženja kandidata za praksu ili posao u vlastitom poduzeću ili instituciji, bez zlouporabe podataka iz baze životopisa. Pod zlouporabom podataka iz baze životopisa osobito se podrazumijeva prosljeđivanje podataka iz baze životopisa trećim osobama ili društvima, bez obzira na namjeru ili svrhu takvog postupanja Sudionika i bez obzira na osobu koja je kod Sudionika obavila takav postupak. U slučaju zlouporabe baze podataka Sudionik odgovara za cjelokupnu štetu kako FER-u, tako i trećim osobama. Sudionik bazu životopisa može koristiti do godine dana od održavanja Career Speed Datinga. Nakon isteka navedenog roka, Sudionici su dužni vratiti, odnosno uništiti osobne podatke koji su im dani na uvid.

4. Opći uvjeti za Posjetitelje

Baza životopisa na događanju Career Speed Dating omogućava Posjetiteljima besplatan unos podataka relevantnih za dobivanje posla ili prakse kod Sudionika.

5. Izmjena i dopuna Općih uvjeta korištenja

FER zadržava pravo jednostrane izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta korištenja baze životopisa prikupljenih na događanju Career Speed Dating bez prethodne obavijesti te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene izmjene i/ili dopune stupaju na snagu objavom na Internet stranicama baze životopisa događanja Career Speed Dating.