Ekobit – Let’s talk Sirius(ly)

Call us old fashioned, ili samo nostalgičnima, ali neki od nas svako toliko ponovno čitaju i gledaju serijal o Harry Potteru. Mi smo našli svoj način nošenja s činjenicom da su sove s našim pismima poletjele, ali negdje naišle na neku gladnu mačku. Kako nismo imali priliku boraviti u prostorima Hogwartsa, mi smo njega uvukli…