S FER-a na Fraunhofer

U Fraunhofer ITWM među svojim misijama navode gradnju mosta između stvarnog i virtualnog svijeta te sveučilišne matematike i njezine praktične primjene. Misiju pak traganja za novim kolegama željnima učenja i rasta, dolaze ostvariti na ovogodišnji Career Speed Dating. Nešto više o Fraunhoferu možeš doznati od Lovre Bosnara, koji je za njih prvi put čuo na…