Repsly ​@ ​Career ​Speed ​Dating ​2017. ​#GetCloser

Godinu ​dana ​i ​15+ ​novih ​članova ​tima ​kasnije, ​Repsly ​ponovo  dejta! ​Otvorili ​smo ​vrata ​i ​proširili horizonte ​– ​s ​nama ​je ​sada ​preko ​1000 ​klijenata  ​iz ​60 ​zemalja, ​a ​Repsly ​se ​našao ​u ​samom ​vrhu najboljih  ​svjetskih  ​SaaS  ​proizvoda.   Iako ​se ​uz ​našu ​mobilnu ​aplikaciju ​veže ​pojam  ​‘CRM’ ​i ​kao ​takav ​je ​u  top  ​5…