Napredna budućnost u Xylonu

Predstavljanje: Tko smo i čime se bavimo Xylon je elektronička kompanija koja se već više od 25 godina bavi projektiranjem i proizvodnjom elektroničkih sustava baziranih na programibilnim FPGA čipovima. FPGA su generički čipovi u koje naši inženjeri ugrađuju traženu funkcionalnost. Fleksibilnost i prilagodljivost karakteristike su zahvaljujući kojima jedan te isti čip može raditi kao paralelni…